Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken + hoe?
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • S. nummer
  • De praktijk-computer is niet aangesloten op internet, heel veilig dus…
  • In de praktijk tekent u een compacte behandelovereenkomst.….

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn: …15 jaar. Dit is echter op papier en daardoor niet toegankelijk per computer..

Delen met anderen
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik op de onderstaande links als je wilt weten hoe je dit doet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging
Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u een klacht indienen.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Ada d’Arnaud natuurgeneeskundig therapeut kunt u ons als volgt bereiken:

Waldecklaan 17
1213XV Hilversum
KvK: 3231509
Tel: 0356850504
E-mailadres: n.v.t. Praktijk uitsluitend per telefoon bereikbaar.

Wees de verandering
die je in de wereld wilt zien.

Mahatma Ghandi