Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was
Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was
Ik handelde, en zie
De plicht was vreugde

Tagore

De therapeut – als mens

De weg naar binnen en gezondheid

Van kinds af aan ben ik gefascineerd en verwonderd over alle facetten van het leven.
In het bijzonder over de mogelijkheden, die ieder mens heeft om zijn volledige menselijke potentieel te ontwikkelen.

De situatie waarin en waarmee iemand leeft, prikkelt mij om op zoek te gaan naar de kern van het probleem: waardoor wordt iemand afgeremd? Waarom kan iemand zichzelf niet hervinden en herstellen? Dat intrigeert mij.

Ik wil mensen behulpzaam zijn bij het vinden van hun eigen weg naar het vol-ledig mens-Zijn.

Spiritualiteit is voor mij daarin essentieel; essentie ervaren is voor mij de richtlijn voor al mijn handelingen.

De weg naar binnen gaan.

Een ontdekkingsreis aangeboden door het leven zelf.

Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was
Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was
Ik handelde, en zie
De plicht was vreugde

Tagore