Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was
Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was
Ik handelde, en zie
De plicht was vreugde

Tagore

De therapeut – als mens

De weg naar binnen en gezondheid

Van kinds af aan ben ik gefascineerd en verwonderd over de facetten van het leven.
In het bijzonder over de mogelijkheden, die ieder mens heeft om zijn volledige menselijke potentieel te ont-wikkelen.

De situatie waarin en waarmee iemand leeft stimuleert mij om behulpzaam te zijn bij het vinden van de weg naar het volledig mens-zijn.

Spiritualiteit is voor mij daarin essentieel; essentie ervaren is voor mij de richtlijn voor al mijn handelingen.

De weg naar binnen gaan.

Een ontdekkingsreis aangeboden door het leven zelf.

Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was
Ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was
Ik handelde, en zie
De plicht was vreugde

Tagore